НБУ планує посилити захист прав користувачів платіжних карток

Національний банк України має намір посилити захист прав користувачів платіжних карток – розроблено відповідний проект постанови Правління НБУ.

Пропонується встановити такі додаткові вимоги щодо випадків оскарження клієнтом переказів коштів, які ним не здійснювалися:

● банк-емітент повинен після отримання відповідного повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійснення цього переказу, не пізніше наступного робочого дня (крім випадку, коли банк має підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомлено правоохоронні органи);

● користувач несе всі збитки, пов’язані з переказами, що ним оскаржуються, якщо банком доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції;

● банк-емітент має право не повертати користувачу на його рахунок суму коштів у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі близько 350 гривень), якщо переказ, що оскаржувався користувачем, був здійснений із використанням втраченої/викраденої або неправомірно використаної платіжної картки та/або її реквізитів, водночас користувач повідомив банк про її втрату/викрадення або неправомірне використання реквізитів лише після проведення такого переказу.

Крім того, НБУ планує осучаснити порядок здійснення емісії електронних платіжних засобів та операцій з їх використанням відповідно до міжнародної практики здійснення розрахунків, зокрема:

● зобов’язати банк у договорі з клієнтом визначати порядок видачі та передачі електронного платіжного засобу користувачу;

● надати права агентам банку здійснювати ідентифікацію/верифікацію користувача та передавати користувачу платіжну картку;

● передбачити права фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;

● надати довіреній особі клієнта право отримувати платіжну картку, але без права користуватися нею.