НБУ пропонує нові вимоги до договорів про депозити та споживчі кредити

НБУ розробив нові вимоги до договорів між банками та їх клієнтами, які повинні забезпечити належне розкриття інформації про послуги.

Головна мета нових вимог – споживач повинен чітко усвідомлювати зміст договору, свої права та зобов’язання за ним. Відповідно, договір має містити повну та зрозумілу інформацію про послугу, основні характеристики, порядок унесення змін до тарифів, перелік додаткових послуг, права клієнта та зобов’язання, а також наслідки невиконання умов договору.

Договори про надання фінансових послуг, включаючи договори приєднання, повинні будуть містити уніфікований опис послуг для їх кращого розуміння споживачами.

Договір про відкриття депозиту повинен буде додатково містити інформацію про вид вкладу, строк зберігання, дату повернення коштів, право продовжити строк вкладу, розмір запропонованих процентів, порядок їхньої виплати та іншу інформацію.

Договір про споживчий кредит міститиме перелік умов, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на усі тарифи й комісії, що підлягають сплаті за ними.

Також Нацбанк визначив перелік недобросовісних умов, які буде заборонено включати до договорів, зокрема, це положення, що:

  • обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком;
  • дають можливість банку змінювати умови послуги та тарифи без попереднього повідомлення погодженими сторонами каналами комунікацій;
  • дають право банку вимагати від клієнта сплати за ще ненадані послуги;
  • дають право банку вимагати дострокового повернення кредиту без визначення в договорі попередження клієнта про таку вимогу.