НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

Правління Національного банку України ухвалило рішення від 31 січня 2019 року №88-рш, яким залишило облікову ставку на рівні 18 % річних.

Збереження ставки на такому рівні спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

Новий детальний макроекономічний прогноз буде опублікований в Інфляційному звіті 7 лютого 2019 року, а підсумки дискусії членів Комітету монетарної політики, яка передувала ухваленню Правлінням цього рішення, буде оприлюднено 11 лютого 2019 року.

Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. ОС є базовою процентною ставкою щодо інших процентних ставок НБУ, використовується НБУ одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на гроші. Динаміка ОС характеризує основні напрями змін грошово-кредитного регулювання. Рівень і характер змін ОС залежить від тенденцій економічного розвитку країни, макроекономічних і бюджетних процесів, стану гро­шо­во-кредитного ринку тощо. ОС має підтримуватися на позитив­но­му рівні щодо прогнозованого рівня інфляції, який визначається КМУ на відповідний рік і враховується при складанні держбюджету. ОС є найнижчою ставкою серед процентних ставок, за якими НБУ може підтримувати ліквідність банків. Розмір ОС затверджується рішенням Правління НБУ.