Небанківські фінустанови отримають правила інформування клієнтів про кредити

НБУ планує встановити вимоги до небанківських фінансових установ розкривати обов’язкову інформацію на своїх вебсайтах та у місцях надання послуг (як перед укладенням договору з клієнтом, так і під час користування фінансовою послугою) – на громадському обговоренні знаходиться проект Положення про порядок розкриття такої інформації.

На вебсайтах фінустанови обов’язково повинні будуть публікувати:

 • відомості про найменування небанківської фінансової установи, її місцезнаходження та режим робочого часу;
 • відомості про державну реєстрацію установи в Єдиному державному реєстрі, а також про її включення до Державного реєстру фінансових установ;
 • відомості про структуру власності небанківської фінансової установи;
 • перелік відокремлених підрозділів (за наявності);
 • перелік фінансових послуг, які установа має право надавати. Зокрема, відомості про умови та порядок надання фінпослуг, інформацію про ліцензії на надання фінансових послуг, а також торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються такою установою для надання фінансових послуг;
 • публічні частини договорів про надання клієнтам фінансових послуг;
 • перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників);
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації небанківської фінустанови та відомості про початок процедури ліквідації фінансової установи.

Крім того, Положення зобов’яже небанківські фінустанови розкривати на власних вебсайтах річну фінансову і консолідовану фінансову звітність, а також звітні дані (дані звітності).

Водночас вимоги Нацбанку до розкриття звітних даних (даних звітності) будуть диференційовані залежно від виду небанківської фінансової установи. Так, будуть окремі вимоги для страховиків, кредитних спілок, ломбардів,  установ, які надають послуги з фінансового лізингу, фінансових компаній, які надають кредити, фінкомпаній, які надають послуги факторингу, гарантів та інших.

Положенням передбачено порядок, строки та можливі способи розкриття інформації на веб-сайтах. Небанківські фінустанови мають забезпечити:

 • підтримання розкритої інформації в актуальному стані;
 • вільний доступ будь-якої особи до інформації, яка підлягає розкриттю відповідно до цього Положення (за винятком інформації, яка може надаватись лише на вимогу клієнта);
 • захист від перекручування, знищення та/або блокування доступу до інформації, розміщеної на вебсайті.

У місцях надання фінансових послуг клієнтам установи будуть зобов’язані розміщувати та підтримувати в актуальному стані інформацію про:

 • відомості про найменування небанківської фінансової установи та режим робочого часу;
 • відомості про її державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі, а також про включення до Державного реєстру фінансових установ;
 • перелік фінансових послуг, які установа має право надавати.  Зокрема, відомості про умови та порядок надання послуг, про ліцензії, які дають право надавати фінпослуги, а також торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються для надання відповідних видів фінансових послуг;
 • перелік осіб, які надають посередницькі послуги (якщо фінансова послуга надається за участю посередників);
 • початок процедури ліквідації фінансової установи.

Небанківські фінансові установи отримають 3 місяці із набрання чинності Положенням, щоб узгодити свою діяльність з його вимогами.