Небанківські надавачі платіжних послуг розкриватимуть більше інформації про себе користувачам

НБУ визначив вимоги до порядку та обсягу інформації, що підлягає розкриттю небанківськими надавачами платіжних послуг на власних вебсайтах (вебсторінках), у місцях надання послуг та на вимогу користувачів.

Це зроблено з метою імплементації нового Закону України «Про платіжні послуги» та забезпечення прозорості на ринку небанківських фінансових послуг. Такий крок дозволить користувачам отримати всю необхідну інформацію про надавача платіжної послуги, а отже й ухвалити виважене рішення про співпрацю.

Небанківські надавачі платіжних послуг розкриватимуть власні реєстраційні дані та контактну інформацію, відомості про отримані ліцензії, інформацію про платіжні послуги, що надаються користувачам, а також відомості про участь у платіжних системах, виконання функцій оператора платіжної системи тощо.

Крім того, для користувачів буде доступною інформація щодо відокремлених підрозділів та комерційних агентів небанківських надавачів платіжних послуг.

Обов’язковою для розкриття також є річна фінансова та консолідована фінансова звітність, підтверджена незалежними аудитором разом із його звітом. Для небанківських надавачів платіжних послуг, утворених у формі акціонерного товариства, підлягатиме оприлюдненню звіт про корпоративне управління.

Розміщуючи інформацію в публічному доступі, надавачі небанківських фінансових послуг керуватимуться чітко встановленими правилами: інформація повинна бути розміщена державною мовою, бути достовірною та актуальною, її пошук має бути простим та доступним для користувачів.

Ці та інші зміни передбачені постановою Правління НБУ від 17 серпня 2022 року № 181, яка чинна із 19 серпня 2022 року.