Нотаріусів хочуть зобов’язати проводити аудіо- та відеозапис процесу вчинення нотаріальних дій

Проект Закону під гучною назвою «Рейдерству СТОП!» зареєстровано в парламенті групою депутатів на чолі з Олегом Ляшком. Законопроектом № 9063 пропонується запровадити аудіо та відеофіксацію процесу вчинення нотаріальних дій з метою забезпечення захисту прав власників майна.

На думку авторів проекту, відповідні зміни дозволять унеможливити реалізацію рейдерських схем захоплення майна та бізнесу у змові з нотаріусами.

Законопроектом пропонується встановити:

1) обов’язкове та повне фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів процесу укладання (посвідчення) таких правочинів:

– угод щодо відчуження учасником товариства частки у статутному капіталі;
– угод щодо відчуження акціонером публічного акціонерного товариства належних йому акцій;
– договорів купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна;
– виконавчих написів на документах, що встановлюють заборгованість;
– договорів купівлі-продажу щодо обігу цінних паперів;
– довіреностей (у випадку, якщо правочин, для укладення якого довіреність видається, підлягає нотаріальному посвідченню);

2) обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів оренди земельної ділянки, укладених з фізичною особою (крім випадків, коли орендодавцем виступає ФОП), із забезпеченням повної звуко- та відеофіксації;

3) обов’язкове представлення сторін правочину із пред’явленням документу, що їх ідентифікує, при звуко- та відеофіксації укладання (посвідчення) правочинів;

4) обов’язкове внесення матеріалів звуко- та відеофіксації укладання (посвідчення) правочинів до Державного реєстру прав;

5) заборону на вчинення правочинів нотаріусом, предметом яких є земельні ділянки, корпоративні права та/або нерухоме майно, без забезпечення повного фіксування процесу укладання (посвідчення) правочину за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів та відповідальність за порушення цієї норми (анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю).

Задекларована авторами мета таких змін – посилення захисту прав власників майна від незаконних дій нотаріусів, що вчиняються у змові з рейдерами; забезпечення якісно нового рівня захисту прав українських та іноземних інвесторів і власників майна; покращення  інвестиційного клімату України.

Втім, законопроект вже розкритикували юристи та, зокрема, нотаріуси, адже запропонована аудіо- та відео фіксація може суперечити нормам про нотаріальну таємницю. Окрім того, оснащення нотаріусів відповідною технікою вимагатиме значних коштів. А найголовніше – відкритим залишається питання зберігання такого величезного об’єму записів та забезпечення безпеки персональних даних.