Новий Закон про національну безпеку: що передбачено?

Народні депутати 21 червня прийняли Закон України «Про національну безпеку» (президентський законопроект №8068), який визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що мають гарантувати суспільству і кожному громадянину захист від загроз.

Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

Закон містить п’ять розділів:

– Розділ І – визначення термінів, які використовуються у Законі;

– Розділ ІІ – правові засади та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони; фундаментальні національні інтереси України (забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та НАТО і т.д.);

– Розділ ІІІ – засади та механізми цивільного демократичного контролю, повноваження у здійсненні такого контролю законодавчої, виконавчої й судової влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства;

– Розділ IV – склад сектору безпеки і оборони та правовий статус основних органів, що входять до його складу, а також управління та координацію у сфері національної безпеки. Так, сектор безпеки і оборони України складається з чотирьох взаємопов’язаних складових:
1) сили безпеки;
2) сили оборони;
3) оборонно-промисловий комплекс;
4) громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки;

– Розділ V – планування у сфері національної безпеки і оборони; основні документи довгострокового планування (Стратегія національної безпеки України, Стратегія воєнної безпеки України, Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, Стратегія кібербезпеки України, Національна  розвідувальна програма).

Визнаються такими, що втратили чинність, закони «Про основи національної безпеки України», «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» та «Про організацію оборонного планування».