Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за березень 2023 року

До уваги огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду: https://bit.ly/41i3eS8.

В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду, ухвалених у березні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– акцентовано на тому, як наявність / відсутність коми між основними альтернативними покараннями та додатковим покаранням може вплинути на призначення судом покарання засудженій особі;

– визначено, що дії особи, яка, усвідомлюючи, що діє в умовах воєнного стану та не має  вільного доступу до приміщення автозаправної станції, що було частково пошкоджене в результаті воєнних дій, скористалася цим і проникла всередину приміщення, заволодівши грошовими коштами з платіжного терміналу, підлягають кваліфікації як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що в разі неможливості здійснення безпосереднього допиту свідка в судовому засіданні внаслідок смерті останнього на момент розгляду справи протокол слідчого експерименту з показаннями цього свідка може бути покладено судом в основу вироку;

– встановлено, що екстрадиція іноземця, громадянина Російської Федерації, який проходить військову службу, захищаючи територію України від військової агресії Російської Федерації, до держави, яка здійснює військову агресію проти України, може призвести до негативних наслідків, зокрема до загрози життю, здоров’ю чи застосування тортур до цієї особи.

Упродовж березня 2023 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.