ОМС не мають підстав вимагати дозвіл на торгівлю за межами торговельних приміщень та ринків

Органи місцевого самоврядування не мають підстав вимагати від суб’єктів господарювання отримувати дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень та ринків, у тому числі дозволів на розміщення об’єктів виїзної, виносної та сезонної торгівлі. Про це повідомила Державна регуляторна служба.

Відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, зокрема, необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види регулюються виключно законами.

Також статтею 4 Закону про дозвільну систему встановлено вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру; строк дії або необмеженість строку дії такого документа; перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Законом забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

З огляду на те, що у цьому Переліку відсутній дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень та ринків, вимога ОМС щодо необхідності отримання такого дозволу є надуманою та нерегламентованою законодавчо.

Досить часто виникають ситуації, коли ОМС, виходячи за межі своїх повноважень, розробляють нормативно-правові акти локальної дії, що приймаються всупереч законам України. На підставі цих регуляторних актів суб’єкти господарювання повинні отримувати непередбачені законодавством України документи дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності. На жаль, багатьма підприємцями така ситуація вже сприймається як належне і прирівнюється в їх розумінні до необхідності отримання зазначених дозволів.

Повноваження ОМС в цій сфері чітко визначені чинним законодавством:

  • частина четверта статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому ЦОВВ, що забезпечує формування держполітики у сфері містобудування;
  • Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (наказ Мінрегіону від 21.10.2011 № 244), пункт 1.11: розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних і місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому ОМС.

Отже, повноваження органів місцевого самоврядування чітко визначені чинним законодавством, тому прийняття зайвих регуляторних актів є недоцільним та суперечить принципам державної регуляторної політики, зазначають в ДРС.