Оновлено порядок надання банкам дозволу на інвестиції до статутних капіталів ЮО та розрахунку нормативів інвестування

Національний банк України уніс зміни до  Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Відповідна постанова № 158 набере чинності 01 лютого 2022 року.

Оновлено окремі вимоги щодо надання банкам дозволу на придбання акцій (часток, паїв) юридичних осіб та розрахунку нормативів інвестування згідно зі змінами до статті 50 Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо обмеження участі банків у юридичних особах.

Зокрема, уніфіковано вимоги для отримання дозволу Національного банку на придбання акцій (часток, паїв) фінансових установ та інших юридичних осіб. Такий дозвіл банки повинні отримувати, якщо участь банку в статутному капіталі юридичної особи становитиме 10 і більше відсотків її статутного капіталу.

Крім того, переглянуто вимоги, яким мають відповідати банки для здійснення таких інвестицій, та розширено перелік інформації, що має подаватися банками для отримання дозволу.

Також передбачено підстави для відмови в наданні дозволу. Зокрема, дозвіл не надаватиметься, якщо придбання акцій (часток, паїв) матиме негативний вплив на фінансовий стан банку, створюватиме загрозу безпеці коштів вкладників та інших кредиторів та перешкоджатиме здійсненню Національним банком ефективного банківського нагляду.

З 01 лютого 2022 року розрахунок нормативів інвестування здійснюватиметься відносно регулятивного капіталу банку замість статутного капіталу.