Оновлено порядок розгляду Апеляційною палатою Мінекономрозвитку спорів щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності

Регламент Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України затверджено наказом Мінекономрозвитку від 19.02.2019 № 263.

Документ визначає повноваження Апеляційної палати Мінекономрозвитку, порядок розгляду нею заперечень проти рішень Мінекономрозвитку щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції.

Право на звернення до Апеляційної палат має апелянт або його представник із запереченням проти рішення Мінекономрозвитку щодо:
заявки на винахід;
заявки на корисну модель;
заявки на промисловий зразок;
заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми;
заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг;
заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
знака за міжнародною реєстрацією.

Порядок діяльності Апеляційної палати вдосконалено з урахуванням змінених підходів у процесуальному законодавстві України та практики з реалізації норм законодавства в сфері інтелектуальної власності. Зокрема, передбачена можливість спілкування апелянта з Апеляційною палатою в електронному вигляді, забезпечення технічного фіксування апеляційного засідання тощо. Фіксування ходу апеляційного засідання за допомогою технічних засобів дає можливість з повною точністю зафіксувати перебіг апеляційного засідання, зменшити ймовірність фальшування чи перекручення висловлювань, стимулює учасників розгляду до належної поведінки в апеляційному засіданні.