Оновлено порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури

НБУ оновив порядок здійснення оверсайту відповідно до вимог Закону “Про платіжні послуги”, введеного в дію в серпні-2022.

Оновлений порядок (постанова чинна з 27 серпня 2022 року) ґрунтується на міжнародних стандартах оверсайту для платіжних систем Банку міжнародних розрахунків та підходах Європейського центрального банку щодо оверсайту платіжних інструментів.

Об’єктами оверсайту платіжної інфраструктури є:

 • cуб’єкти платіжних систем – оператори платіжних систем, учасники платіжних систем, технологічні оператори платіжних послуг, розрахункові банки;
 • надавачі платіжних послуг – у частині використання ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;
 • емітенти електронних грошей – у частині випуску та використання електронних грошей.

Крім того, Нацбанк у даній постанові:

1)  установив вимоги до суб’єктів платіжних систем, створених резидентами, стосовно:

 • забезпечення безперервності діяльності;
 • здійснення контролю за учасниками та технологічними операторами платіжних послуг оператором платіжної системи;
 • зберігання інформації про операції з платіжними інструментами, створення електронних архівів;
 • оприлюднення інформації на вебсайтах та платіжних пристроях тощо;

2)  передбачив щорічне віднесення регулятором платіжних систем до категорій важливості (відповідно до встановлених критеріїв) – системно важливих та важливих;

3) установив посилені вимоги до операторів системно важливих та важливих платіжних систем з урахуванням міжнародних стандартів оверсайту, щодо управління ризиками та забезпечення остаточності розрахунків для операторів платіжних систем, створених резидентами та нерезидентами;

4) передбачив для операторів платіжних систем, створених резидентами, необхідність:

 • розроблення Плану заходів із забезпечення безперервності діяльності;
 • визначення цілей та завдань щодо кіберстійкості, операційних цілей;
 • управління забезпеченням у платіжній системі з метою мінімізації кредитного ризику;
 • встановлення в документах розподілу між виконанням операційної функції, функцій, пов’язаних з управлінням ризиками, та внутрішнім аудитом у платіжній системі тощо;

5) визначив додаткові вимоги до системно важливих платіжних систем-резидентів щодо:

 • відновлення діяльності не пізніше ніж через дві години після виникнення надзвичайної ситуації;
 • надання послуг у надзвичайній ситуації на рівні, не нижчому, ніж планові операційні показники діяльності;
 • здійснення розрахунків у режимі реального часу або забезпечення завершення розрахунків упродовж операційного дня;
 • наявності резервної робочої зони тощо;

6) встановив вимоги до нових об’єктів оверсайту резидентів – надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей щодо:

 • забезпечення безперервності діяльності;
 • здійснення контролю за технологічними операторами, які надають послуги цим об’єктам оверсайту;
 • зберігання інформації про операції з платіжними інструментами, створення електронних архівів;
 • оприлюднення інформації на вебсайтах та платіжних пристроях тощо;

7) передбачив щорічне віднесення регулятором об’єктів оверсайту (учасників платіжних систем, надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, технологічних операторів) до категорії важливості (за результатами їх діяльності);

8) встановив порядок та критерії визначення важливих об’єктів оверсайту та підвищені вимоги до них щодо:

 • управління ризиками – операційним, кіберризиком, правовим та фінансовими;
 • обміну інформацією з урахуванням міжнародних стандартів;
 • здійснення організаційних та технічних заходів для забезпечення безперервності діяльності тощо;

9) передбачив здійснення оцінювання на відповідність міжнародним стандартам оверсайту та законодавству:

 • платіжних систем – комплексне оцінювання системно важливої та важливої платіжнихї систем; оцінювання окремих аспектів діяльності платіжних систем (тематичне оцінювання); оцінювання платіжної системи під час виходу на ринок (резидентів та нерезидентів);
 • платіжних схем – важливих надавачів платіжних послуг, важливих емітентів електронних грошей;

10) передбачив надання рекомендацій об’єктам оверсайту за результатами оцінювання для удосконалення їх діяльності та наближення до міжнародних стандартів оверсайту;

11) удосконалив порядок оцінювання об’єктів оверсайту, зокрема в частині встановлення рівня відповідності діяльності платіжної системи/схеми кожному міжнародному принципу (стандарту);

12) запровадив поняття та критерії «істотного інциденту порушення безперервності діяльності», тобто неспроможності об’єкта оверсайту своєчасно та ефективно здійснювати діяльність протягом двох годин або тривалішого часу;

13) встановив порядок звітування об’єктами оверсайту про істотні інциденти порушення безперервності діяльності;

14) у межах спільного оверсайту передбачив право регулятора на обмін інформацією стосовно діяльності об’єктів оверсайту, створених нерезидентами, з центральними банками інших держав, міжнародними організаціями та органами влади.

 

Оверсайт платіжної інфраструктури – діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає: моніторинг платіжної інфраструктури; оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайта; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури; надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.