Оновлено правила внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань

Міністерство юстиції України затвердило у новій редакції Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань – задля узгодження з новими нормами національного законодавства та з метою приведення у відповідність до вимог міжнародних правових актів з питань дотримання прав людини.

У новій редакції Правил:

– чітко визначено, що засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню;

– розширено перелік послуг, якими можуть користуватися засуджені, зокрема: ремонт побутових текстильних виробів, електропобутової техніки та інших побутових приладів тощо);

– вказано, що засуджені мають право брати участь у трудовій діяльності;

– закріплено право на безпосереднє звернення до адміністрації установи виконання покарань з проханням внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи щодо заміни не відбутої частини покарання більш м’яким;

– із заборон виключено паління у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах, а також заборону перебування засуджених на спальних місцях у непередбачений для сну час.

Окрім цього, змінюються окремі аспекти порядку листування. Відповідно до міжнародних вимог перегляд кореспонденції, яку відправляють засуджені, здійснюється з письмового дозволу начальника установи виконання покарань на підставі рапорту (клопотання) працівника оперативного підрозділу установи з обов’язковим встановленням строку перегляду кореспонденції. Також при отриманні кореспонденції від засудженого, яку він адресує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та його представникам, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, адміністрація установи виконання покарань видає йому талон-підтвердження.

З урахуванням поведінки засудженого під час відбування покарання, допущені порушення правил поведінки під час попередніх побачень, а також рекомендацій психолога короткострокові побачення можуть надаватися у відкритих умовах (без суцільного розмежувального скла та переговорного пристрою).

Також розширено права засуджених щодо надання телефонних розмов. У зв’язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї), за погодженням з адміністрацією установи виконання покарань, телефонна розмова може бути надана у будь-який час.

Згідно оновленого документу, засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов’язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості.

Серед інших нововведень:

– засудженим чоловікам дозволяється носити коротку бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни;

– захищено право на приватність у зв’язку із використанням засобів відеонагляду;

– заборонено встановлювати відеокамери у камерах, в яких проводяться медичні обстеження засуджених, особистий обшук з роздяганням, жилих кімнатах тривалих побачень, а також у лазнях, роздягальнях, душових та туалетних кімнатах;

– введено поняття «кайданки» замість «наручників» та закріплено, що застосування кайданків більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску заборонено;

– виключено із переліку спеціальних засобів пластиковий кийок типу «тонфа».