Оновлено «Єдине вікно подання електронної звітності»

Станом на 27.03.2024 оновлено спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» до версії 1.32.3.0. При цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.

Перелік змін та доповнень (версія 1.32.3.0) (станом на 27.03.2024) до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»

Перелік змін та доповнень (версія 1.32.3.0) (станом на 27.03.2024)

Додано нові версії документів:

▼ на виконання наказу Міністерства фінансів України  від 20.09.2023 № 506:

F/J 0303507 – Податкова декларація з туристичного збору;

F/J 0313507 – Додаток до Податкової декларації з туристичного збору. Розрахунок податкових зобов’язань з туристичного збору;

▼ наказу Міністерства фінансів України  у від 06.10.2023 № 528:

F/J 0301209 – Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів;

F/J 0311209 – Розрахунок податкових зобов’язань збору за місця для паркування транспортних засобів. Додаток до Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів (пункт 9);

▼ на виконання наказу Міністерства фінансів України  від 27.11.2023 № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» та відповідно до форм, які опубліковано на сайті Державної служби статистики України:

·  S0100115 – Форма № 1. Баланс;

·  S0100215 – Форма № 2. Звіт про фінансові результати;

·  S0100311 – Форма № 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

·  S0103355 – Форма № 3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

·  S0104010 – Форма № 4. Звіт про власний капітал;

·  S0105009 – Форма № 5. Примітки до річної фінансової звітності;

·  S0106007 – Форма № 6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

·  S0110014 – Форма № 1-м, № 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;

·  S0111007 – Форма № 1-мс, № 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;

▼ відповідно до форм, які опубліковано на сайті Державної служби статистики України:

·  S0435006 – № 1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг;

·  S0800113 – № 1-заборгованість (ЖКГ). Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг;

·  S1000218 – № 2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції;

·  S1300112 – № 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві;

·  S1616012 – № 31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів;

·  S2700917 – № 11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства;

▼ на виконання наказу Міністерства фінансів України  від 23.01.2024 №29 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України  від 14.02.2024 № 75) внесено текстові зміни до форм:

·  F0100214 – Податкова декларація про майновий стан і доходи.

·  F0121614 – Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Додаток ФЗ до податкової декларації про майновий стан і доходи.

·  F0121814 – Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії. Додаток КІК до податкової декларації про майновий стан і доходи.

·  F0100414 – Податкова декларація про майновий стан і доходи (довідкова).