Організація безпеки працівників – заплановано реформу

Мінекономіки опублікувало для обговорення проект Закону “Про безпеку та здоров’я працівників на роботі”, який розроблено з метою впровадження ризикоорієнтованого підходу у сфері організації безпеки та здоров’я працівників та імплементації євростандартів.

Ключова проблема, яку передбачається розв’язати, – застарілість та неефективність існуючого способу державного регулювання безпеки та здоров’я працівників.

Як пояснюють ініціатори проекту, існуюча система управління охороною праці на всіх рівнях у своїй основі функціонує за “реактивним“ принципом коригувальних дій, тобто реагування на наслідки нещасних випадків у вигляді видання державою нормативних актів, які передбачають правила безпечної поведінки при виконанні відповідних робіт. Також накопичений значний обсяг застарілих НПА з безпеки та гігієни праці.

Законопроектом пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

“Безпека праці” переорієнтовується на європейський підхід “безпека працівника“.

Передбачається запровадження за європейським прикладом системи мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я працівників, та регулярне здійснення роботодавцем оцінювання ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, розробки і впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення.

Поряд з існуючою адміністративною та кримінальною відповідальністю, передбачається можливість покладення (за рішенням суду) на роботодавця матеріальної відповідальності за нанесення шкоди життю та здоров’ю працівника внаслідок недостатніх та/або неефективних заходів, вжитих роботодавцем. У такому разі роботодавець відшкодовуватиме Фонду соціального страхування витрати, понесені ним на виплати та послуги, передбачені законодавством про загальнообов’язкове держсоцстрахування від нещасного випадку на виробництві.

Також передбачається встановити обов’язки роботодавців щодо забезпечення безпеки та здоров’я особливих категорій працівників (працівниць, які нещодавно народили, та працівниць, які годують грудьми; працівників, які не досягли 18-тирічного віку; працівників з інвалідністю).