Оскарження наказу ФДМУ про інвентаризацію підприємства здійснюється за правилами ГПК

ПрАТ звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправним і скасувати наказ Фонду державного майна України про проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу та визнати протиправною відмову Фонду укласти з позивачем договір оренди зазначеного майна на новий термін.

Вирішуючи питання юрисдикційної належності спору (постанова від 29 травня 2019 року у справі № 826/11736/14), Велика Палата Верховного Суду виходила з того, що спірні правовідносини виникли між сторонами з приводу укладення договору оренди державного майна, тому цей спір не є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами Господарського процесуального кодексу України.

Аналогічну правову позицію викладено в постановах ВП ВС від 7 листопада 2018 року у справі № 802/581/16-а (провадження № 11-677апп18) та від 23 січня 2019 року у справі № 817/726/17 (провадження № 11-1177апп18).

Щодо юрисдикційної належності спору в частині позовних вимог про визнання протиправним і скасування наказу Фонду держмайна про проведення інвентаризації Велика Палата ВС зазначила таке.

Сама собою участь у спорі суб’єкта владних повноважень не дає підстав вважати спір публічно-правовим і відносити його до справ адміністративної юрисдикції, натомість суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин справи.

Матеріалами справи встановлено, що оскаржуваним наказом Фонд зобов’язав ПрАТ забезпечити проведення повної інвентаризації у зв’язку із закінченням дії договору оренди та необхідністю повернення зазначеного державного майна після закінчення строку дії договору оренди.

Отже, позовні вимоги у вказаній частині заявлено на поновлення порушеного, на думку позивача, права на укладення договору оренди державного майна на новий термін, а звернення позивача до суду з цими вимогами безпосередньо пов’язане з відмовою Фонду укласти з ПрАТ такий договір.

Таким чином, Велика Палата ВС дійшла висновку, що позовні вимоги в цій частині також підлягають розгляду за правилами господарського судочинства.