Особливості розлучення у воєнний час

Як розлучитися в умовах воєнного часу – роз’яснило Міністерство юстиції України.

Статтею 106 Сімейного кодексу України передбачено, що подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу ДРАЦС таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя.

Орган ДРАЦС складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу 1 місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Позов до суду про розірвання шлюбу може бути пред’явлений одним із подружжя (стаття 110 Кодексу).

Відповідно до частини третьої статті 115 СКУ, розірвання шлюбу, здійснене органами ДРАЦС, засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили (частина третя статті 115 СКУ).

У разі введення воєнного стану державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться будь-яким органом ДРАЦС за зверненням заявника.

Зверніть увагу, що заява про державну реєстрацію шлюбу/розірвання шлюбу містить обов’язкову для заповнення графу «Відношення до військової служби», що передбачає зазначення таких відомостей щодо особи:

  • де перебуває на обліку;
  • назва міста, номер поштової скриньки військової частини, де служить;
  • військове звання (категорія) (стосовно призовників зазначається «призовник»);
  • серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення) або посвідчення про приписку.

Необхідність внесення до заяви вказаних відомостей випливає зі змісту частини четвертої статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та пункту 57 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487), якими визначено, що органи ДРАЦС зобов’язані в 7-денний строк надати відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінню або регіональним органам Служби безпеки України, відповідному підрозділу Служби зовнішньої розвідки України відомості про події та дії, що нерозривно пов’язані з призовником, військовозобов’язаним, резервістом, його батьками та членами сім’ї (дружиною (чоловіком), дітьми) та підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру (відомості про шлюб, про розірвання шлюбу).