ПДФО з дивідендів сплачується до бюджету податковим агентом під час їх нарахування

Податковим агентом платника ПДФО під час нарахування на його користь дивідендів (крім випадків, зазначених у п. п. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 ПКУ) є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податків за такими ставками:

5 % – для дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (п. 167.5.2 ст. 167 ПКУ);

9 % (половинний розмір ставки встановленої п. 167.1 ст. 167 ПКУ) – для дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (п. 167.5.4 ст. 167 ПКУ);

18 % – для дивідендів, нарахованих платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати (пп. 57.11.4 п. 57.1ст. 57, п. п. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Отже, ПДФО з дивідендів сплачується до бюджету податковим агентом під час їх нарахування.

 

Інформація ГУ ДПС у Дніпропетровській області