Перевірки бізнесу: планується перезавантаження

Уряд ініціює зміни, покликані перезавантажити систему перевірок бізнесу та створити сприятливий бізнес-клімат в Україні.

Мета законопроекту «Про основні засади державного нагляду (контролю)» – зменшення регуляторного навантаження на доброчесний бізнес та впровадження додаткових інструментів забезпечення прав громадян.

Законопроектом пропонується:

  • запровадити добровільне страхування цивільної відповідальності діяльності підприємців;

  • запровадити  аудит діяльності компаній, як окремого функціоналу, що дозволяє підприємствам запобігти порушенню вимог законодавства;

  • створити інститут громадських Рад з питань державного нагляду при органах контролю, що дозволить підвищити об’єктивність та публічність розгляду скарг підприємців;

  • цифровізувати процеси державного контролю;

  • посилити відповідальність посадових осіб органів державного нагляду;

  • удосконалити процедури зупинення діяльності суб’єктів господарювання;

  • визначити в КАС процедури скороченого провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду до суду щодо недопущення до перевірки, зупинення діяльності підприємців для усунення порушень, які несуть загрозу життю та здоров’ю людей.

Законопроектом «Про внесення змін до КоАП щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)» пропонується посилити відповідальність посадових осіб органів контролю та збільшити суму адміністративного штрафу за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду – з 850 грн до 4250 грн.