Підвищення прожиткового мінімуму попередньо схвалено ВР

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 3515 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення”.

Відповідно до законопроекту, прожитковий мінімум – це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонується в розрахунку на одну особу.

Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування Державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати у 2021 році має становити не менше 40 % та надалі щороку збільшуватися на 1 відсоток, тобто у 2031 році 50 %.

При цьому якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом 3-х місяців перевищує більш ніж на 10 % розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабмін на основі моніторингу виконання Держбюджету України має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Пропонується визначити розміри, у яких мають застосовуватися показники прожиткового мінімуму, обраховані відповідно до цього закону, для системи оподаткування доходів домогосподарств та для системи обрахунку пенсій: починаючи із 44 % у 2021 році і до 100 % у 2041 році, тобто з підвищенням на 2 відсотка кожного року. У разі наявності економічних підстав цей відсотковий показник може бути переглянутий ВРУ.

Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік.