Підвищено вартість акцизних марок – вперше з 2014 року

КМУ затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Постановою встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

  • для алкогольних напоїв – близько 35 коп. (вартість збільшилась на 16 коп.);
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 коп. (вартість збільшилась на 7 коп.).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року.

Розмір змінили для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Під час розрахунку собівартості виготовлення марок враховується: збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком; зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором НБУ інтагліо-форм на 56%; збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел; збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.