Планові перевірки бізнесу: для оцінки ризику затверджено нові методики

12 червня 2018 року почнуть діяти нові методики розробки критеріїв оцінки ризику та уніфікованих форм актів перевірки підприємств, що повинно дозволити реально оцінити ступінь ризику суб’єктів господарювання та запровадити прозорі правила контролю бізнесу.

Методики затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2019 № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Відтепер при визначенні критеріїв ризику кожен інспекційний орган має спершу визначити для себе основні цілі державного контролю (життя та здоров’я людини, належна якість продукції тощо), а також основні небезпечні події та негативні наслідки, на попередження яких спрямована його діяльність (наприклад, пожежі).

Варто зазначити, що до кожного критерію інспекція визначить кількісні та якісні показники (наприклад, наявність порушень, зафіксованих під час попередньої перевірки) та бали, що присвоюються підприємству під час оцінки за критерієм. Таким чином, ступінь ризику того чи іншого підприємства залежатиме не від одного, а від кількох параметрів, що дозволить більш точно оцінювати справжню ймовірність настання небзепечної події або прогнозований масштаб негативних наслідків.

Більш якісними мають стати і уніфіковані форми актів (чек-листи): питання у переліку тепер можуть бути розділені за специфікою, а у самому акті вказуватиметься, чи зафіксоване порушення призвело до негативних наслідків. Водночас, при їх підготовці інспекції мають не тільки визначити загальний перелік вимог, але й класифікувати їх за об’єктами або видами діяльності, на які вони спрямовані, а також за імовірністю настання негативних наслідків у разі їх порушення. Це дозволить бізнесу краще орієнтуватися як у самих вимогах, так і у їх пріоритетності.