Планується удосконалити правила обов’язкового автострахування

Практика здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів викликає численні суперечності у відносинах страховиків та потерпілих. У парламенті пропонують вирішити ситуацію шляхом прийняття нової редакції закону, що базуватиметься на євростандартах, передбачатиме збільшення страхових сум, вдосконалення системи відшкодування збитків, вдосконалення державного нагляду. Парламентський комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності зареєстрував допрацьований законопроект № 3670-д «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Законопроектом передбачається: запровадити укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у електронній формі (зазначимо, що це вже реалізовано на рівні підзаконних актів); поетапно підвищити розміри страхових сум до рівня країн ЄС; запровадити поступову дерегуляцію визначення страхового платежу; спростити процедуру повідомлення про ДТП, запровадити чітку регламентацію та часові межі для прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування та його виплати; підвищити відповідальність страховика за порушення строків виплати страхового відшкодування; визначити додаткові підстави для здійснення МТСБУ регламентних виплат за договорами; уточнити перелік осіб, які мають право на отримання страхового відшкодування, та документів, що посвідчують таке право; імплементувати вимоги Євродирективи в частині створення єдиного інформаційного центру, до якого може звернутись будь-яка особа, і т.д.

Порядок оцінювання розміру збитків потерпілого пропонується регламентувати шляхом запровадження звіту про збиток – документу, який підтверджує розмір оціненого збитку відповідно до Закону України «Про оцінку майна та майнових прав» та Закону України «Про судову експертизу». Мінімальний розмір базового гарантійного внеску до централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у ДТП планується встановити в розмірі 5 млн. грн (замість суми, еквівалентної 500 тис. євро), а мінімальний розмір базового гарантійного внеску до централізованого страхового резервного Фонду страхових гарантій – в розмірі 10 млн. грн (замість суми, еквівалентній 1 млн. євро).

В результаті доопрацювання до законопроекту були включенні додаткові положення, зокрема, щодо приведення розміру моральної шкоди у відповідність із судовою практикою (пропонується підвищити її розмір до 25 мінімальних зарплат), упорядкування коригуючих коефіцієнтів, виключення норми про франшизу одночасно з початком першого етапу дерегуляції тарифоутворення, підвищення штрафів за відсутність чинного договору страхування та інше. Очікується, що прийняття нового закону забезпечить розвиток обов’язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних ТЗ, підвищить якість обслуговування та рівень захисту потерпілих у ДТП, посилить довіру до цього виду страхування.