Планується визначити засади правотворчої діяльності

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 5707 “Про правотворчу діяльність”.

Метою законопроекту є врегулювання суспільних відносин у сфері правотворчої діяльності в Україні, зокрема, діяльності та регулювання відносин, пов’язаних із її плануванням, розробкою, прийняттям (виданням), застосуванням нормативно-правових актів та правовим моніторингом.

Законопроектом пропонується визначити поняття правотворчої діяльності, встановити її принципи, учасників та їх повноваження, питання, що пов’язані з делегуванням правотворчих повноважень. Зокрема, визначити поняття законодавства як ієрархічної системи нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, визначити види нормативно-правових актів та розкрити зміст понять «закон», «кодекс», «підзаконний нормативно-правовий акт», «модельний нормативно-правовий акт», «програмний правовий акт», «основний та похідний нормативно-правовий акт».

Також пропонується визначити юридичну силу нормативно-правових актів як їх властивість, що визначає ієрархічну підпорядкованість та співвідношення обов’язковості між ними, встановити ієрархію НПА в системі законодавстві України.

Пропонується врегулювати особливості планування правотворчої діяльності із розробки проектів законів, з метою підвищення ефективності планування правотворчої діяльності, якості нормативно-правових актів та їх змістовної обґрунтованості запровадити механізми юридичного прогнозування.

З метою реалізації принципу наукового забезпечення правотворчої діяльності проект передбачає підготовку Наукової концепції розвитку законодавства України, підвищує статус Національної академії правових наук України як експертної інституції.

Заплановано й суттєво оновити підходи щодо процедури підготовки проектів нормативно-правових актів. Зокрема, передбачено, що проект нормативно-правового акта має розробляється на підставі концепції проекту нормативно-правого акта, яка відображає принциповий підхід до регулювання суспільних відносин, мету і завдання правового регулювання, нові права і обов’язки учасників правовідносин, а також передбачувані соціально-економічні та інші наслідки його реалізації в разі прийняття (видання) нормативно-правового акта.

Концепція проекту закону розробляється для найважливіших за змістом та значних за обсягом проектів законів (проектів кодексів, законів у новій редакції, великих за змістом проектів законів із очікуваною кількістю статей не менше ста, проектів законів із значними за ступенем важливості регульованими суспільними відносинами, проектів законів, якими здійснюється систематизація законодавства тощо).

Законопроектом пропонується визначити етапи розробки суб’єктом правотворчої діяльності проекту нормативно-правового акта та ввести сучасну практику, яка є поширеною у багатьох країнах сталої демократії, щодо «Оцінки впливу проекту нормативно-правового акта».

Також пропонується законодавчо закріпити основоположні питання дії нормативно-правових в часі, в просторі та за колом осіб, а також усунути прогалини правового регулювання та подолати колізії між нормативно-правовими актами.

Запроваджується систематична та комплексна діяльність суб’єктів правотворчої діяльності щодо аналізу та оцінювання ефективності застосування чинних нормативно-правових актів – правовий моніторинг. Зокрема, для комітетів Верховної Ради України, на заміну рідкозастосовному інструменту аналізу практики застосування законодавства пропонується більш прогресивний та зрозумілий інструмент контролю – оцінювання ефективності застосування законодавства.

Правовий моніторинг здійснюється шляхом аналітичного узагальнення, проведення опитувань, узагальнення звернень, обміну інформацією між державними органами, аналізу судових рішень.