Платник податків не зобов’язаний перевіряти контрагентів – ВС

Законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів. Отже, чинне законодавство не зобов’язує платника податків перевіряти безпосередніх контрагентів або третіх осіб у відносинах з контрагентами на предмет виконання ними вимог податкового законодавства.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 25 лютого 2021 року у справі № 640/3515/19.

Обставини справи наступні. Позивач просив скасувати повідомлення-рішення податківців. Зауважив те, що може підтвердити реальність операцій первинними документами, а діяльність контрагента вже перевірялася під час кримінального провадження у 2017 році.

ВС зазначив, що за обставинами справи, висновки контролюючого органу про фіктивність вказаної господарської операції між позивачем та контрагентом ТОВ “Іліар-Д” побудовані на доводах щодо відсутності у контрагента необхідних умов для здійснення відповідної господарської, економічної діяльності.

Обґрунтовуючи такі доводи відповідач спирався на інформацію з баз даних ДФС, згідно з якою у ТОВ “Іліар-Д” працює 1 особа, а також відсутні основні засоби: складські, офісні приміщення, транспортні засоби, земельні ділянки (у розділі І “Необоротні активи” Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, поданого за 2016 рік та І квартал 2017 року, відображено нульові показники). Крім того, за результатами аналізу Єдиного реєстру податкових накладних за період діяльності постачальника податковим органом зроблено висновок, що ТОВ “Іліар-Д” не здійснювало придбання номенклатури товарів, яка була реалізована Позивачу.

Надаючи оцінки наведеним доводам суди попередніх інстанцій зробили правильні висновки з огляду на те, що законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов’язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів або спеціальних дозволів у останніх. Тому, позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентом своїх зобов’язань, адже поняття “добросовісний платник”, яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов’язку з контролю за дотриманням його постачальником правил оподаткування.

Отже, чинне законодавство не зобов’язує платника податків перевіряти безпосередніх контрагентів або третіх осіб у відносинах з контрагентами на предмет виконання ними вимог податкового законодавства.

Джерело: Ліга:Закон