Податкова Е-звітність: як підписати, якщо відсутній керівник

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки платника податку (абз. другий п. п. 48.5.1 п. 48.5 ст. 48 ПКУ).

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення Повідомлення про надання інформації щодо КЕП за формою згідно з додатком 2 до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами (наказ Мінфіну від 06.06.2017 №557).

У разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) головного бухгалтера на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладаються КЕП керівника (директора) та печатка (за наявності).

При тимчасовій відсутності (відпустка, лікарняний) директора (керівника) на сформовану податкову звітність в електронному вигляді накладаються КЕП посадових осіб, яким делеговано право підпису, шляхом направлення Повідомлення, яке прийняте контролюючим органом, у такому порядку:
– першим – головного бухгалтера;
– другим – особи, зазначеної у Повідомленні з типом підпису «Директор»;
– третім – печатка (за наявності).

Це роз’яснило ГУ ДПС у Тернопільській області.