Податкова застава – спосіб забезпечення сплати податкового боргу

З метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених Податковим кодексом України, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу, нагадали у тероргані ДФС Сумської області. Право податкової застави виникає згідно з ПКУ та не потребує письмового оформлення.

Право податкової застави виникає:

– у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

– у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу;

– у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків.

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформляється актом опису. При цьому, у разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.