Податок на виведений капітал: що передбачає президентський законопроект?

Податок на прибуток підприємств з 1 січня 2019 року планується замінити податком на виведений капітал. Про це йде мова у президентському законопроекті № 8557 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал», зареєстрованому в парламенті 5 липня.

При цьому законопроектом передбачається, що на 3 роки (до 31 грудня 2021 року) буде дозволено застосування податку на прибуток підприємств банками – за їх рішенням. Сума дивідендів, що виплачується за 2018 рік (а для банків, які продовжили сплату податку на прибуток підприємств після 1 січня 2019 року, за 2021 рік), не оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств.

Об’єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються:

– операції з виведення капіталу;
– операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу.

До операцій з виведення капіталу належатимуть виплата дивідендів на користь неплатника податку, виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами, повернення внесків власнику корпоративних прав – неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо.

До операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу, зокрема, належатимуть:

– проценти, сплачені нерезидентам – пов’язаним особам і нерезидентам, зареєстрованим у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями;
– виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь страховиків-нерезидентів (в окремих випадках);
– господарські операції, визнані контрольованими за правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не відповідають принципу «простягнутої руки»,  в частині донарахованих сум;
– кошти та/або вартість майна, передані до статутного капіталу неплатника податку;
– кошти та/або вартість майна, виплачені у зв’язку із придбанням товарів, робіт та послуг у пов’язаних фізосіб, що застосовують спрощену систему оподаткування, і т.д.

Платниками податку на виведений капітал передбачено визначити:

– резидентів – суб’єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

– нерезидентів  – юридичних осіб, які провадять на території України визначену Податковим кодексом діяльність, та постійні представництва нерезидентів, які провадять діяльність на території України.

Ставки податку на виведений капітал:

– 15% – до операцій з виведення капіталу;

– 20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу (крім зазначених нижче операцій, що оподатковуються за ставкою 5%);

– 5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов’язань пов’язаним особам – нерезидентам (у випадках перевищення сукупної суми боргових зобов’язань перед всіма пов’язаними особами – нерезидентами над сумою власного капіталу платника більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш ніж у 10 разів) або реєстрації нерезидента у державі, що є низькоподатковою юрисдикцією, застосовуватиметься ставка 20%).

Передбачено створення Реєстру платників податку на виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби України. На початковому етапі (до 31 грудня 2018 року) Реєстр буде сформовано ДФС шляхом включення до нього платників податку на прибуток підприємств, зареєстрованих у контролюючих органах станом на 1 грудня 2018 року (крім банків, які прийняли рішення сплачувати податок на прибуток підприємств).

Крім того, з метою забезпечення прозорості адміністрування податку передбачається запровадження автоматизованого аналізу податкової інформації. Для цього під час здійснення з неплатником податку операцій, які є об’єктом оподаткування, в розрахункових документах платником податку зазначатиметься у встановленому Національним банком України порядку код операції. Групована за кодами операцій інформація про кошти, перераховані платником податку неплатнику податку (без ідентифікації особи – неплатника податку, з яким була здійсненна операція), надаватиметься контролюючим органам для співставлення з податковою звітністю в автоматичному режимі та відображатиметься разом з результатами порівняння в електронному кабінеті платника податку.

Суми переплат з податку на прибуток підприємств, сформовані до 1 січня 2019 року, платники податків зможуть використати в рахунок зменшення грошових зобов’язань з податку на виведений капітал або ці суми будуть повернені платникам в установленому порядку.

Читайте також: ЧОМУ БІЗНЕСУ ПОТРІБЕН ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ?