Погоджено перерозподіл бюджетних видатків між судами та територіальними управліннями ДСА України

На виконання рішень Голови Верховного Суду про відрядження суддів до інших судів того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя 21 лютого 2023 ДСА України звернулась до Вищої ради правосуддя з пропозицією щодо перерозподілу бюджетних видатків між судами та територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) на загальну суму 14,6 млн грн на утримання судів, до яких були відряджені судді або відрядження яких було достроково припинено, – повідомляє прес-служба ДСА.

23 лютого 2023 року Вищою радою правосуддя прийнято рішення № 145/0/15-23, відповідно до якого погоджено запропонований ДСА України перерозподіл, що дозволить забезпечити виплату суддівської винагороди суддям, які були відряджені до інших судів.