Порядок ліцензування банків буде вдосконалено

Національний банк України має намір удосконалити процедури ліцензування банків, набуття істотної участі в банках і погодження керівників банків, а також взаємодію із заявниками.

Проектом постанови НБУ «Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків» пропонується:

– визначити критерії, за якими оцінюється фінансовий/майновий стан юридичної/фізичної особи перед наданням їй дозволу на дострокове погашення субординованого боргу для спрямування коштів на збільшення статутного капіталу банку;

– уточнити інформацію, що надається для оцінки фінансового/майнового стану юридичної/фізичної особи, та методику цієї оцінки;

– зменшити обсяг інформації, яку щорічно має надавати власник істотної участі в банку, а також змінити порядок моніторингу його фінансового/майнового стану;

– уточнити порядок погодження керівників банків;

– уточнити порядок, за яким банк має повідомляти до НБУ про відкриття відокремленого підрозділу банку.