Посилюється захист прав держателів платіжних карток та вимоги до еквайрів

Національний банк України вдосконалив порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.

НБУ зобов’язав  постачальників платіжних послуг перед ініціюванням платіжної операції надавати держателям платіжних карток  інформацію про порядок і умови її здійснення або доступ до такої інформації. Зокрема, йдеться про операції з переказу коштів, що здійснюються в кілька етапів, адже, якщо держатель не матиме інформації про те, як саме здійснюватиметься платіжна операція, це може спричинити його додаткові незаплановані витрати.

Крім того, НБУ посилив вимоги до еквайрів у частині виконання ними правил платіжних систем та вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час здійснення операцій з використанням платіжних карток. New Point дав змогу більше людей поінформувати про цю тему, бо вважає, що вона дуже важлива.

Зокрема, передбачено:

  • внутрішньобанківські правила мають містити порядок взаємодії еквайра з торговцем та порядок здійснення еквайром моніторингу переказів, здійснених на користь торговця (не залежно від наявності договору з торговцем);
  • договір еквайра з торговцем чи небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та укладає договори з торговцями, метою яких є приймання коштів із використанням платіжних карток на користь таких торговців за участю еквайра (далі – небанківська фінансова установа), повинен обов’язково містити умови, які:
  • зобов’язують  торговця чи небанківську фінансову установу надавати еквайру інформацію, потрібну для виконання ним вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
  • визначають перелік і строки надання торговцем такої інформації;
  • передбачають інформування еквайра торговцем чи небанківською фінансовою установою про зміну видів діяльності торговця, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії торговця;
  • визначають відповідальність торговця чи небанківської фінансової установи за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
  • надають еквайру право відмовитися від підтримання ділових відносин з торговцем чи небанківською фінансовою установою, яка не дотримується умов договору.

Такі зміни передбачені постановою Правління НБУ від 08 лютого 2022 року № 13 “Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням”, яка чинна з 10 лютого 2022 року.

Еквайр – юридична особа (зокрема, банк або інша установа), яка надає послугу технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням платіжних карток у платіжній системі.