Повідомлення про прийняття працівника на роботу: як подати через Е-кабінет?

Повідомлення про прийняття працівника на роботу роботодавець може подати засобами електронного зв’язку з використанням КЕП відповідальних осіб.

У Електронному кабінеті платника податків для формування Повідомлення в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період, щодо якого здійснюється звітування, за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J(F)3001001» Повідомлення про прийняття працівника на роботу», зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити».

Вкладка «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Електронного кабінету.

Зазначимо, що Повідомлення можна подати і на паперових носіях, але якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами. Подання повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою не передбачено.

Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 № 413.