Позапланова перевірка Держпраці не може проводитись за зверненням податківців — ВС

Ані у Законі України № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, ані у іншому законі чи НПА не передбачена така підстава для позапланової перевірки, як за зверненням юридичної особи. На це вказав Верховний Суд у постанові від 09.02.2021 у справі № 822/620/17.

В цій справі ФОП намагався оскаржити рішення про позапланову перевірку регіонального управління Держпраці та накладання штрафу за офіційно неоформлених працівників. В касаційні скарзі позивач посилався на те, що позапланова перевірка призначена із порушенням законодавства. Серед підстав для проведення позапланового заходу, які визначені у ст. 6 Закону № 877, не передбачено звернення податкової інспекції.

Тому суд, проаналізувавши ст. 6 Закону № 877, робить висновок, що орган Держпраці при фактичному здійсненні такої перевірки вийшов за межі своїх повноважень, оскільки ст. 6 Закону № 877 містить вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок контролюючими органами. Серед таких – обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

Однак про те, що позапланові перевірки проводяться за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та за наявності згоди Держпраці України на їх проведення, вказано у підзаконному нормативному акті.

Тому суд доходить висновку, що в розумінні рішення КСУ від 09.07.1998 № 12-рп/98 підзаконний акт не може застосуватись всупереч Закону № 877, встановлюючи додаткову підставу для проведення перевірки, що заборонено безпосередньо положеннями ч. 2 ст. 6 цього Закону.

Як результат – ВС вказує, що підставою для проведення перевірки стало повідомлення від ДПІ, проте його не можна співставити з будь-якою підставою для позапланової перевірки, передбачених ст. 6 Закону № 877.

Джерело: Ліга Закон