Правила донорства крові пропонується врегулювати новим законом

В парламенті під № 9452 зареєстровано проект Закону «Про донорство крові та її компонентів і національну систему крові», який регулює відносини, пов’язані з розвитком донорства крові та компонентів крові, національної системи крові та наданням послуг з трансфузії компонентів крові, забезпеченням комплексу соціальних, економічних, правових і медичних заходів щодо організації донорства в Україні та задоволенням потреб охорони здоров’я в донорській крові та її компонентах.

Зазначимо, що наразі чинний Закон України «Про донорство крові та її компонентів». Метою прийняття нового закону є імплементація Директив Європейського Союзу, поліпшення якості надання медичної допомоги, залучення більшої кількості осіб до виконання донорської функції.

Законопроектом пропонується визначити:

–  основні принципи організації донорства крові та її компонентів;

–  права та обов’язки донорів; суб’єктів господарської діяльності у зазначеній сфері;

–  функції та структуру національної системи крові;

–  порядок затвердження та фінансування державних цільових та місцевих програм розвитку донорства крові;

–  порядок діяльності закладів охорони здоров’я, що надають трансфузіологічну допомогу населенню;

–  порядок організації та здійснення контролю за безпекою та якістю донорської крові тощо.

Національна система крові, згідно проекту, складається з таких органів:
– МОЗ;
– Національний трансфузіологічний центр;
– регіональні центри служби крові;
– лікарняні банки крові.