Правила здобуття освіти дорослими пропонується врегулювати законом

МОН розробило проект Закону України «Про освіту дорослих».

Законопроект спрямований на законодавче забезпечення умов функціонування освіти дорослих в Україні, визначає пріоритетні напрями, складники та структуру освіти дорослих. Передбачені гнучкі механізми здобуття формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих, визнання кваліфікацій.

Пропонується ввести в законодавство термін «провайдер освіти дорослих» як комплексне поняття, яке охоплює всіх юридичних і фізичних осіб, що надають освітні послуги дорослим особам.

Виділяються дві категорії провайдерів:
1) центри освіти дорослих (провайдери, що працюють за програмами неформальної освіти дорослих і виконують соціальну функцію);
2) заклади освіти дорослих (надають освіту дорослих у певній галузі).

Однією із нових інституцій відповідно до законопроекту має стати Національна рада з питань освіти дорослих – консультативний орган, який забезпечить вплив громадськості на формування державної політики у сфері освіти дорослих. Планується створити Фонд підтримки освіти дорослих з метою надавати фінансову підтримку провайдерам та здобувачам освіти дорослих на конкурсних засадах.

Супутні законопроекти – про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів щодо підтримки освіти дорослих, розроблені з метою вдосконалення системи фінансування освіти дорослих.