Пропонується організувати в Україні лікарське самоврядування

Українським лікарям потрібне професійне самоврядування – так вирішили народні депутати на чолі з Ольгою Богомолець, які подали у Верховну Раду проекту Закону України «Про лікарське самоврядування» (№ 8250). Зазначимо, що це вже не перша законодавча ініціатива такого характеру за останні роки.

Законопроект № 8250 визначає правові, організаційні та фінансово-економічні засади  лікарського самоврядування, порядок формування та функціонування його органів. Передбачається створення в Україні самоврядної лікарської організації  – Українського Лікарського Товариства. Організацію самоврядування згідно проекту складають всі лікарі України, які мають право здійснювати лікарську практику.

Самоврядна організація лікарів реалізовуватиме свої повноваження через З’їзд лікарів, Головну лікарську раду, Фахову лікарську раду, окремі національні палати лікарів – спеціалістів, стоматологів, лікарів загальної практики. Також передбачається створення Вищої комісії з лікарської етики, Національного бюро медичного арбітражу та інших інституцій. Окремі розділи законопроекту присвячені регулюванню основ лікарської практики, професійному розвитку та відповідальності лікарів, медичному арбітражу та медіації. Заплановане створення Єдиного реєстру лікарів України.

Разом з цим, змінами до Основ законодавства України про охорону здоров’я  пропонується визначити, що лікарською практикою можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, а також отримали свідоцтво на право на здійснення лікарської практики.