Пропонується прийняти Закон про правотворчу діяльність

Задля необхідності визначити єдині засади правотворчості в Україні в парламенті незабаром буде зареєстрований проект Закону «Про правотворчу діяльність».

«Кількість чинних нормативно-правових актів в Україні набагато перевищила 1 мільйон. Переважна більшість законопроектів, які розглядаються Верховною Радою України, — це зміни та доповнення до чинного законодавства. Лише 12% законопроектів стають законами. 80% законопроектів не можуть бути рекомендовані до прийняття за основу», — зазначив Перший заступник Голови ВРУ Руслан Стефанчук.

Законопроектом про правотворчу діяльність пропонується системний підхід до удосконалення правотворчості:

  • закріплюється єдиний понятійно-категорійний апарат, що є своєрідною «абеткою правотворчості»;
  • сучасні принципи правотворчості – правової визначеності, пропорційності та інші;
  • стадії правотворчості;
  • єдині вимоги до структури нормативно-правових актів та нормопроектування;
  • обов’язковість проведення публічних консультацій перед реєстрацією всіх нормативно-правових актів.

Важливість законопроекту полягає й у тому, що він пропонує механізми, покликані стимулювати до уникнення помилок при нормопроектуванні, розробці стандартів, удосконалення правової системи.

«У тексті законопроєкту про правотворчу діяльність ми визначаємо питання ієрархії нормативно-правових актів, запроваджуємо для них єдиний централізований реєстр, а також викладаємо способи вирішення колізій, прогалин у правовому регулюванні. Ми вводимо нові засади планування правотворчої діяльності, наполягаємо на обов’язковості розробки концепцій проєктів нормативно-правових актів та проведення оцінки впливу. Надзвичайно важливими є положення щодо правового моніторингу та оцінки ефективності застосування норм, адже необхідно відстежувати, чи досягли прийняті закони бажаного результату», — розповів Руслан Стефанчук.