Пропонується вдосконалити досудове розслідування та судове провадження щодо кримінальних проступків

КМУ ініційовано законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині удосконалення здійснення досудового розслідування та судового провадження щодо кримінальних проступків».

Зміни розроблено, оскільки чинний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VІІІ від 28.11.2018, яким були визначені особливості досудового розслідування кримінальних проступків та їх судового розгляду, на практиці показав низку недоліків.

Законопроектом пропонується:

  • визначення дізнавача повноцінним суб’єктом здійснення окремих процесуальних дій під час досудового розслідування;
  • встановлення реалістичного строку дізнання. (Встановлені наразі строки досудового розслідування проступків виявилися недостатніми для проведення необхідних процесуальних дій – наприклад, 72 години об’єктивно недостатньо, особливо якщо затримання особи відбувається в такі дні тижня, як четвер або п’ятницю, оскільки закінчення строку затримання та строку досудового розслідування припадає на вихідний день);
  • частину першу та другу статті 381 КПК викласти у новій редакції та закріпити порядок проведення підготовчого судового засідання: закріплюється право суду у підготовчому судовому засіданні перевірити факт надання обвинуваченим обґрунтованої згоди щодо розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні за його відсутності.