Пропонується вдосконалити порядок ознайомлення засудженого з матеріалами кримінального провадження та отримання їх копій

Усунути недоліки чинного законодавства стосовно ознайомлення засудженого з матеріалами кримінального провадження та отримання їх копій – мета зареєстрованого в парламенті урядового законопроекту № 9455 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених на звернення до Європейського суду з прав людини».

Приводом для розроблення відповідних законодавчих змін стали рішення ЄСПЛ у справах «Василь Іващенко проти України» (Vasiliу Ivashchenko v. Ukraine, заява № 760/03, рішення від 26 жовтня 2012 року) та «Найдьон проти України» (Naydyon v. Ukraine, заява № 16474/03, рішення від 14 січня 2011 року).

Заявники, засуджені за вчинення злочинів, звернулися до ЄСПЛ із заявами проти України про порушення їх прав, гарантованих Конвенцією. Після отримання заяв заявників Європейський суд письмово попросив їх надати ряд копій процесуальних документів з матеріалів кримінальних справ, що зберігалися у відповідних національних судах. У цих справах заявники звернулися до національних судів з проханням про надання можливості виготовити необхідні копії документів за власний рахунок (справа «Василь Іващенко проти України») та про надання таких копій судом (справа «Найдьон проти України») для їх подальшого направлення до Європейського суду. ЄСПЛ в обох вказаних справах констатував порушення прав заявників, гарантованих статтею 34 Конвенції, з огляду на ненадання їм національними судами можливості отримати копії запитуваних документів.

Законопроект передбачає удосконалення норм Кримінального процесуального кодексу України щодо ознайомлення засудженого, виправданого, особи, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілого, представника юридичної особи, їхніх захисників та законних представників з матеріалами кримінального провадження.

Оскільки відповідно до статті 43 КПК виправданий/засуджений мають права обвинуваченого, пропонується внести зміни до частини третьої статті 42 КПК, відповідно до яких підозрюваний/обвинувачений має право ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 221 КПК.

Пропонованими змінами до частини другої статті 317 КПК передбачається, що після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження за наявності відповідної заяви.

Також законопроектом пропонується доповнити статтю 317 КПК частиною третьою, якою закріплюється, що засуджений, виправданий, особа, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілий, представник юридичної особи, їхні захисники та законні представники мають право звернутись із заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стороною в якому вони були, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які брали участь у кримінальному судочинстві до суду, де вони зберігаються.

Засуджені, які відбувають покарання в установах виконання покарань, звертаються до суду через адміністрацію таких установ із заявою про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження, необхідних для захисту своїх прав і свобод. Такі електронні копії надсилаються судом до адміністрації установ виконання покарань за допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку у строк, об’єктивно необхідний для їх виготовлення, але не більше 30 днів з дня надходження такого звернення.

У свою чергу, проектом закріплюється право засуджених звертатися до суду через адміністрацію установи виконання покарань з заявами про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження.

Читайте також:
Рада Європи підримує законопроект про вирішення проблеми заборгованості держави за рішеннями судів
Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові правоохоронцями або судом, узгодять з практикою ЄСПЛ