Пропонується вдосконалити порядок залучення в судовий процес експерта з питань права

В парламенті зареєстровано законопроект № 9248  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку залучення експерта з питань права)», мета якого – удосконалення нових механізмів отримання відомостей у судових справах та забезпечення високого рівня висновків експертів з питань права.

Законопроектом пропонується внести зміни до Господарського процесуального, Цивільного процесуального, Кодексу адміністративного судочинства України.

Зокрема, запропоновано конкретизувати вимоги щодо наукового ступеню експерта, закріпивши, що ним може бути особа, яка має науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії в галузі права).

Крім того, передбачено критерії, за якими суд може встановити, що особа є визнаним фахівцем у галузі права:

1) наявність публікацій у фахових виданнях України або іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз даних, з проблематики, що є предметом розгляду у справі, або з питань, які потребують висновку експерта;
2) навчання, стажування або робота у галузі права в країні, встановлення змісту норм права якої є необхідним;
3) робота у міжнародних організаціях (установах), основним видом діяльності яких є діяльність у галузі права або правозахист.

Також пропонується закріпити, що з питань щодо змісту норм іноземного права як експерт з питань права може залучатися адвокат іноземної держави, право якої підлягає дослідженню, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. В цьому випадку вимога щодо наукового ступеню не є обов’язковою.

У проекті говориться, що експерт з питань права може бути допущений до участі у справі за клопотанням учасника справи або за ініціативою суду. Експерт з питань права має право ознайомлюватися з матеріалами справи, необхідними для надання висновку.

Очікується, що прийняття таких змін підвищить якість та коректність судових рішень та в цілому сприятиме підвищенню довіри до судової системи України.