Пропонується встановити чіткі правила дистанційної роботи

В парламенті зареєстровано законопроект № 4051, яким передбачається врегулювати правила дистанційної (надомної) роботи та гнучкого режиму робочого часу.

Пропонуються наступні зміни:

  • запровадження двох самостійних видів роботи – дистанційної та надомної;
  • право роботодавця при укладенні трудового договору про таку роботу отримувати відомості про місце, де буде виконуватись трудова функція;
  • забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з відомостями щодо розпорядку роботи, охорони праці тощо;
  • забезпечення можливості працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця.

Також пропонується встановити, що гнучкий режим робочого часу може надаватися:

  • за заявою працівника з прийнятними для нього часовими межами графіка роботи без завчасного 2-місячного повідомлення про новий графік роботи;
  • роботодавцем – виходячи з виробничої необхідності із завчасним 2-місячним повідомленням про новий графік роботи.

Надомна робота – це така форма організації праці, коли оплачувана робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, потрібної для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт тощо. А дистанційна робота  це така форма організації трудових відносин між працівником та роботодавцем та/або виконання роботи, коли робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Цікаві новації законопроекту: працівник може вимагати тимчасовий (до 2-х місяців перехід на дистанційну роботу) у випадку, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації.

Згідно із проектом, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про надомну або дистанційну роботу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну або надомну роботу у письмовій формі.