Пропонується запровадити в Україні конкурентний ринок залізничних перевезень

З метою підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту та створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень більше сорока народних депутатів подали до парламенту законопроект № 9512 «Про залізничний транспорт України».

Законопроект передбачає запровадження конкурентного ринку перевезень пасажирів та вантажів, зокрема:

– здійснювати перевезення пасажирів та вантажів можуть перевізники будь-яких форм власності, які забезпечують тяговий рухомий склад;

– діяльність з перевезення пасажирів та вантажів ліцензується;

– застосовуються вільні тарифи на перевезення пасажирів та вантажів.

Заплановано створити два нових органи, що здійснюватимуть державне управління на конкурентному ринку перевезень:

– центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне регулювання та нагляд у сфері залізничного транспорту (розгляд скарг щодо рівноправного доступу до інфраструктури, розподілення пропускної спроможності інфраструктури, рівня або структури тарифів; видача ліцензій, сертифікатів безпеки/авторизації);

– національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (затвердження методики формування тарифу на обов’язкові послуги з доступу до інфраструктури та послуги, що надаються суб’єктами, які займають монопольне становище).

Окрім того, передбачається введення технічного розслідування залізничних транспортних подій. Мета такого розслідування – встановлення причин залізничних транспортних подій, удосконалення систем управління безпекою руху та вжиття профілактичних заходів щодо запобігання таким подіям у майбутньому. Технічне розслідування здійснюватиметься державною спеціалізованою експертною установою з технічного розслідування подій на транспорті, яка створюється Кабміном (аналог установи, що діє в авіаційному транспорті).

Також положення проекту передбачають:

– недискримінаційний доступ до інфраструктури загального користування;

–  врегулювання діяльності володільців під’їзних колій;

– впровадження системи безпеки руху на залізничному транспорті;

– новий підхід до забезпечення суспільно важливих перевезень (такі перевезення здійснюються на компенсаційній основі за рахунок державного та місцевих бюджетів; перевізник обирається на конкурсних засадах).