Пропонуються законодавчі зміни щодо дерегуляції землеустрою та оцінки земель

В парламенті зареєстровано законопроект № 10187, який має на меті уніфікувати та спростити процедуру складання документації із землеустрою та оцінки земель, радикально знизити корупційні ризики у земельних відносинах, спростити та значно пришвидшити проведення землеустрою та оцінки земель, посилити гарантії захисту прав замовників документації, зробити земельні відносини більш прозорими та прогнозованими.

Законопроектом пропонуються наступні основні зміни:

1) запроваджується перевірка документації із землеустрою та оцінки земель за принципом «одного дотику» – на етапі внесення відомостей до Державного земельного кадастру, скасовується державна експертиза документації із землеустрою;

2) запроваджується незалежний контроль якості робіт із землеустрою через її рецензування сертифікованими інженерами-землевпорядниками (з певними вимогами до стажу тощо);

3) спрощується процедура зміни цільового призначення земельних ділянок – скасовуються додаткові погодження КМУ.

Також передбачається розширити територіальну сферу повноважень державних кадастрових реєстраторів до рівня області.

Скасовуються окремі процедури видачі спецдозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву; попереднього погодження матеріалів місця розташування об’єкта, який передбачається розмістити на земельній ділянці. Зі складу усіх видів землевпорядної документації вилучаються ті складові, що не розробляються інженером-землевпорядником особисто.

Забезпечується відхід від «паперової» технології складання документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Передбачено, що документація із землеустрою та технічна документація із оцінки земель має розроблятися виключно у електронному вигляді та засвідчуватися електронним цифровим підписом розробника.

На заміну державного нагляду у землеустрою та топографо-геодезичній діяльності, який нічим не гарантує реального відшкодування збитків постраждалим від неякісного виконання робіт особам, запроваджується обов’язкове страхування відповідальності виконавців робіт перед замовниками та третіми особами.

Для удосконалення законодавства про оцінку земель проектом запропоновано наступне:

1) економічна оцінка земель виключається зі складу землеоціночних робіт як застарілий та архаїчний вид оцінки;

2) уточняється склад суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель з метою ліквідації законодавчої колізії щодо реєстрації виконавців землеоціночних робіт у реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, що була помилково запроваджена у 2015 році;

3) надається статус публічної інформації технічній документації з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітам про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної та комунальної власності, а також у разі оцінки земельних ділянок для цілей оподаткування, нарахування і сплати інших обов’язкових платежів;

4) запроваджується моніторинг ринку земель на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із опублікуванням його результатів.