Пропонуються зміни до ГПК та ЦПК щодо уніфікації процесів

Законопроектом № 9306 пропонується внести зміни до Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України щодо уніфікації процесів.

Уніфікувати планується норми цивільного та господарського судочинства з наступних питань:

  • впровадження в цивільному процесі стандарту доказування «більшої вірогідності»;
  • забезпечення можливості в цивільному процесі витребовувати судом групу однотипних доказів (без зазначення індивідуальних ознак кожного документа, що витребовується);
  • надання права господарському суду залишати позов без розгляду у випадку лише повторної неявки позивача.

Щодо вірогідності доказів – статтю 80 ЦПК пропонується викласти в такій редакції: «Стаття 80. Вірогідність доказів 1. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. 2. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання».