Пропонуються зміни в КПК для захисту прав учасників кримінального провадження

До Кримінального процесуального кодексу пропонується внести зміни щодо уточнення окремих положень з метою забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження.

Відповідний законопроект № 9211 передбачає, зокрема, наступні зміни:

 • уточнення поняття «пристрої для обробки, передавання та зберігання інформації в електронному вигляді або їх складові»;

 • вдосконалення положень, які регулюють правовий статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт;

 • доповнення положень, що регулюють визначення речового доказу, пристроями для обробки, передавання та зберігання інформації або його складовими, а також визнання їх речовими доказами лише якщо вони є знаряддям, засобом чи предметом кримінального правопорушення, та/або можуть бути піддані експертизі чи використані як доказ;

 • доповнення положень, що регулюють визначення документу, будь-якими іншими формами зафіксованої візуальної або аудіальної інформації (у тому числі електронної), а також електронними документами відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

 • встановлення особливостей зберігання пристроїв для обробки, передавання та зберігання інформації в електронному вигляді або їх складових;

 • надання права безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису особі, яка користується приміщенням, у якому проводиться обшук, власнику чи іншому володільцю такого приміщення, а також адвокатам зазначених осіб;

 • деталізація особливостей тимчасового доступу до речей і документів, підстави та порядок тимчасового вилучення майна, накладення арешту на майно;

 • заборона вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, а також порушення роботи комп’ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься (окрім випадків, передбачених частиною третьою статті 98 КПК), а у разі вилучення таких пристроїв – гарантування права викопіювання інформації власнику такого пристрою;

 • встановлення недопущення заборони використання пристроїв для обробки, передавання та зберігання інформації або їх складових, якщо вони не вилучались під час процесуальних дій та використовуються їх власником (законним володільцем) як предмети або засоби праці;

 • збільшення строку звернення з клопотанням про арешт з 48 до 72 годин, право визначення слідчим суддею строку під час рогляду питання про арешт майна строку такого арешту;

 • закріплення обов’язку доведення доцільності продовження арешту майна на сторону обвинувачення;

 • встановлення обов’язку скасування прокурором арештів майна у разі закриття кримінального провадження, гарантія оскарження бездіяльності прокурора щодо нескасування такого арешту майна;

 • підвищені вимоги до обґрунтування отримання дозволу на обшук, збільшено строк розгляду слідчим суддею питання про обшук до 3 днів (за наявності відповідного клопотання питання про обшук може бути розглянуте невідкадно в день надходження такого клопотання), розширено перелік підстав для відмови в дозволі на обшук;

 • унормування питання про статус вилучених речей та документів;

 • доповнення переліку рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема про відмову у скасуванні арешту або його бездіяльність щодо нескасування арешту на майно після завершення строку, протягом якого здійснюється розгляд питання про скасування постанови про закриття кримінального провадження; рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, що мають ознаки недотримання вимог, передбачених статтями 167 і 168 цього Кодексу, щодо тимчасового вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, – власником або законним володільцем тимчасово вилученого майна (чи уповноваженою одним із них особою);

 • уточнення переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема щодо скасування арешту майна або відмову в ньому; щодо тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей, у тому числі пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.