При здійсненні перевірок інспектори зобов’язані використовувати уніфіковані форми актів

Державна регуляторна служба у своїй Позиції визначила, за яких умов суб’єкт господарювання має право не допускати до перевірки представників органів державного нагляду (контролю).

Йдеться про уніфіковані форми актів з переліком питань, що досліджуються під час перевірок. Такі форми затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

Згідно з положеннями частини п’ятнадцятої ст. 4 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при здійсненні перевірки посадові особи держорганів зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів, та включені до них питання, що формуються в залежності від визначеного ступеня ризику від провадження господарської діяльності.

Критерії ступеню ризику, що визначають періодичність проведення планових перевірок, затверджуються Кабміном за поданням органу державного нагляду (контролю).

Методика розроблення критеріїв та методика розроблення уніфікованих форм актів затверджені постановою Кабміну від 10.05.2018 № 342.

Таким чином, для проведення перевірки держорган повинен мати:

1) затверджені Кабміном критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності об’єкта перевірки;

2) затверджені та оприлюднені на офіційному веб-сайті уніфіковані форми актів, розроблені на підставі методик, затверджених постановою № 342.

Критерії оцінки та уніфіковані форми актів, що розроблені на підставі раніше діючих нормативно-правових актів є нечинними та не можуть використовуватись при проведенні перевірки.

Недотримання цих положень є прямим порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів та надає право не допускати посадових осіб держоргану до здійснення перевірки.

Проте слід не забувати, що дані положення не стосуються органів ДФС, порядок проведення перевірок якими та форма акта встановлені Податковим кодексом.

Джерело: Ліга:Закон