Прийнято нову редакцію Закону про фінансові послуги

Верховна Рада прийняла Закон України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

Даний Закон є новою редакцією Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.

Законом визначено термінологію; види фінансових послуг; засади взаємодії надавача фінансових послуг з клієнтами та захисту їх прав; основні засади діяльності з надання фінансових послуг; засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг тощо.

Внесено відповідні зміни до Цивільного кодексу, законів України «Про Національний банк України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про банки і банківську діяльність» та низки інших законів України.