Прийнято новий Закон «Про авторське право і суміжні права»

Прийнято Закон «Про авторське право і суміжні права», який спрямований на гармонізацію українського законодавства у галузі авторського права з європейським.

Викладено у новій редакції Закон України «Про авторське право і суміжні права» та внесено зміни до низки чинних законодавчих актів: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України «Про видавничу справу»;«Про кінематографію»,«Про захист економічної конкуренції», «Про гастрольні заходи в Україні», «Про театри і театральну діяльність», «Про електронну комерцію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Закон визначає:

– перелік об’єктів авторського права;

– перелік творів, які не є об’єктами авторського права;

– строк чинності авторського права;

– перелік об’єктів суміжних прав;

– строк чинності суміжних прав.

Закон врегульовує:

– механізми охорони об’єктів авторського права;

– питання, пов’язані з виникненням і здійсненням авторського права;

– особливості авторського права на службові твори;

– особливості авторського права на твори, створені за замовленням;

– особливості авторського права на аудіовізуальні твори, музичні недраматичні твори, складені твори, похідні твори, комп’ютерні програми, бази даних;

– випадки та особливості вільного використання творів;

– перехід авторського права у спадщину;

– визнання творів та об’єктів суміжних прав сирітськими;

– перехід творів і об’єктів суміжних прав у суспільне надбання;

– випадки та особливості вільного використання об’єктів суміжних прав;

– особливості здійснення авторами права на частку від суми продажу оригіналу твору мистецтва (право слідування);

– особливості здійснення авторського права і суміжних прав права на  винагороду;

– особливості здійснення майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;

– передання (відчуження) майнових прав на об’єкти авторського права і суміжних прав;

– механізми захисту авторського права і суміжних прав;

– порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;

– особливості укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або суміжного права та договорів у сфері колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних правопорядок збирання, розподілу і виплати організаціями колективного управління винагороди на користь правовласників.