Прийнято новий Закон про сільськогосподарську кооперацію

Верховною Радою 21 липня прийнято новий Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Новою редакцією Закону врегульовано ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті.

Мета – створення комплексної та зручної у користуванні законодавчої основи для с/г кооперації, а також усунення існуючих колізій між різними законодавчими актами з цього питання.

Відбувається перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив, передбачається відмовитися від жорсткого поділу с/г кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі.

Членам (засновникам) с/г кооперативу надається право самостійно обирати:
види діяльності – виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний кооператив;
форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку.

Втім, зберігається можливість для діючих с/г кооперативів, за їх бажанням, продовжувати свою діяльність в умовах та з особливостями, які фактично ідентичні тим, за яких вони були утворені. Також передбачено перехідний період для переходу на єдину форму.

Передбачено можливість утворення с/г кооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з не членами та переходу права власності, які сьогодні існують для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів).

Закон також передбачає можливість утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативних об’єднань – так званих кооперативів другого рівня, які є поширеними у світі.

Запроваджується можливість прийняття рішень с/г кооперативом з урахуванням додаткової кількості голосів членів, пропорційної до їх участі в господарській діяльності такого кооперативу (практика, яка існує в більшості держав-членів ЄС), зберігаючи при цьому принцип демократичності в управлінні кооперативом.

Оптимізовано систему прийняття рішень загальними зборами кооперативу. Чітко визначені повноваження органів управління с/г кооперативом, вимоги до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності, права та обов’язки членів.

Законом закладається ефективна модель економічної діяльності с/г кооперативу, яка дозволяє підвищити його конкурентноздатність на аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів), дає можливість діяти як з метою отримання прибутку, так і зберегти за собою неприбутковий статус.