Прийнято за основу зміни щодо зарахування акцизу з реалізації тютюнових виробів

Верховною Радою прийнято за основу законопроект № 5719 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів”.

Законопроект розроблено з метою забезпечення належних надходжень до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Пропонується внести зміни до статті 64 «Склад доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад» Бюджетного кодексу України:

  • акцизний податок з роздрібної торгівлі тютюновими виробами щомісячно зараховується до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування в автоматичному режимі пропорційно до частки, що розраховується як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, на відповідній території за звітний місяць, в загальній вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі таких товарів в цілому по Україні;
  • частки для зарахування вказаного податку до бюджетів місцевого самоврядування визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 20 числа кожного місяця, що слідує за звітним і надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
  • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не пізніше останнього дня місяця, що слідує за звітним, здійснює розподіл даного акцизного податку між бюджетами місцевого самоврядування.